หน้าแรก  |  สมัครสมาชิก |   วิธีใช้งาน | VPS Control Panel  |    วิธีชำระเงิน  |  แจ้งการโอนเงิน   |  Promotion
 
 
 
บริการ RDP สำหรับ Trade BOT Crypto

บริการ RDP สำหรับ Bot Trade เหรียญที่ Binance หรือโบรเกอร์เทรดเหรียญอื่นๆที่รองรับ ccxt library ของ Python

ลักษณะ Bot ที่ควรจะใช้งานได้บน บริการ RDP สำหรับ Trade BOT Crypto

1.Bot ที่ถูก Compile เป็นไฟล์ .exe ที่พร้อมรันได้ทันทีไม่ต้องมีการติดตั้งลงระบบอีกครั้ง

2.File Bot ที่เป็นไฟล์ .py ของ Python สามารถมา Complie บน RDP ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Stdio ที่ ระบบติดตั้ง Anaconda Python

และ ccxt library ของ Python ไวเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบบริการ RDP สำหรับ Bot Trade Crypto
Plan
Crypto 1 Crypto 2                          
พื้นที่การเก็บข้อมูล
1.5 GB 3.0  GB  
จำนวนโปรแกรม BOT Crypto
ที่สามารถใช้งานได้
 4 ตัว   8  ตัว   
โบรเกอร์ที่รองรับ ทุกโบรเกอร์ที่รองรับ ccxt

https://pypi.org/project/ccxt/

และทุกโบรเกอร์ที่มี api ที่สามารถใช้ Python เรียกใช้งานได้

ลักษณะ Bot ที่ควรจะใช้งานได้บน บริการ RDP สำหรับ Trade BOT Crypto

1.Bot ที่ถูก Compile เป็นไฟล์ .exe ที่พร้อมรันได้ทันทีไม่ต้องมีการติดตั้งลงระบบอีกครั้ง

2.File Bot ที่เป็นไฟล์ .py ของ Python สามารถมา Complie บน RDP ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Stdio ที่ ระบบติดตั้ง Anaconda Python และ ccxt library ของ Python ไวเรียบร้อยแล้ว

3.Bot ที่ใช้เล่นเกม NFT หากสามารถรันได้บน RDP และไม่กิน CPU เกิน 5% ก็สามารถใช้งานได้

สถานที่ตั้ง Server
Thai Thai  
FTP
มี มี  
Email + Sms แจ้งเมื่อ restart 
มี มี  
ในกรณีที่ไม่เปิด Bot Crypto เลยจะได้รับ
อนุญาติให้เปืด MT4 หรือ MT5
ได้ดังต่อไปนี้


แต่หากมีการเปิด Bot Cryto จะห้ามเปิด MT4 หรือ MT5 เด็ดขาดหากพบจะโดน Ban ทันที

1  MT4 
กราฟทั้งหมด 3 กราฟ 
 2  MT4 
กราฟทั้งหมด 6 กราฟ
 
จำนวนที่รับ ไม่จำกัด ไม่จำกัด  
ราคา(บาท) / ปี สมัคร 10 -16 พ.ย. 2564
ลดเหลือ  750 บาท

สมัคร 17 -30 พ.ย. 2564
ลดเหลือ  800 บาท

สมัคร 1 -31 ธ.ค. 2564
ลดเหลือ  900 บาท

1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป
ราคาปกติ 1000  บาท
สมัคร 10 -16 พ.ย. 2564
ลดเหลือ  1400 บาท

สมัคร 17 -30 พ.ย. 2564
ลดเหลือ  1500 บาท

สมัคร 1 -31 ธ.ค. 2564
ลดเหลือ  1600 บาท

1 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป
ราคาปกติ 2000  บาท
 
หมายเหตุ
ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงสำหรับการใช้บริการทั้ง 9 ข้อด้านล่าง
  สั่งซื้อบริการ สั่งซื้อบริการ

 

ข้อตกลงสำหรับการใช้บริการ RDP สำหรับ Trade Crypto

 

1.Server มีจุดประสงค์หลักเพื่อทำการ Trade Crypto โดยใช้ Bot เท่านั่น ห้ามทำการขุดเหรียญทุกชนิดบน Server หากตรวจพบจะทำ

การ Ban User ถาวรทันทีโดยไม่มีการเตือน2.ห้ามใช้งาน Bittorrent , Camfrong บน RDP เด็ดขาดหากตรวจพบจะทำการ Ban User ถาวรทันทีโดยไม่มีการเตือน3.ห้ามใช้ Server ของเราในการเก็บไฟล์ผิดกฏหมายทุกชนิด หากตรวจพบจะทำการ Ban User ถาวรทันทีโดยไม่มีการเตือน

 และหากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขอข้อมูล Admin จะดำเนินการส่งรายละเอียดทุกอย่างให้แก่ทางการ4.หากใช้งาน MT4 หรือ MT5 ห้ามใช้ EA Copy Trade บน RDP5.ห้ามเปิดจำนวน Bot Crypto หรือ จำนวนของ MT4 MT5 และกราฟ เกินกว่าที่กำหนดไวใน Plan อย่างเด็ดขาดหากพบจะทำการ Ban User ทันที6.ห้ามผู้ใช้งาน ใช้งาน Bot Crypto หรือ EA ที่มีการใช้งาน CPU เกิน 5 % ต่อโปรแกรม หากพบ Admin จะการแจ้งเตือน 1 ครั้งและให้เปลี่ยน

โปรแกรมออกโดยทันทีหากไม่มีการปรับเปลี่ยนจะดำเนินการ Ban User โดยทันที7.ห้ามใช้ Server ของเราในการทำผิดกฏหมายทุกชนิด รวมถึงการพาดพิงบุคคลอื่น การแสดงออกทางการเมืองทุกชนิด

และการแสดงออกที่ดูหมิ่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเด็ดขาด8.เราเป็นผู้ให้บริการทางด้าน Server และ Hardware เท่านั่นและขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะดำเนินการทุกวิถีทางให้ Server ทำงานได้ตามปกติ

มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ (As far as possible)และ การ Downtime และการเสียหายของ Hardware

เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นใดเสมอในระบบคอมพิวเตอร์ทุก

ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กหรือระบบใหญ่ระดับโลกอย่าง Google หรือ Facebook

ดังนั่นหากเกิดความเสียหายขึ้นเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี User จะต้องยอมรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ และจะไม่กล่าวหา พาดพิง

หรือเรียกร้องการชดเชดใดๆ จากทางเว็บโดยเด็ดขาด9.ผู้ขอใช้บริการต้องยอมรับ เงื่อนไขทั้ง 8 ข้อข้างต้น จึงจะสามารถใช้บริการของเราได้ หากผู้ขอใช้บริการไม่ยอมรับในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขซึ่งจะเป็นกฏระเบียบในการใช้งาน Server ที่มีคนหมู่มากมาใช้บริการร่วมกัน

 

 

                     

Copyright 2017  www.serv4fx.com

web counter