หน้าแรก  |   สมัครสมาชิกวิธีใช้งาน | VPS Control Panel  |   วิธีชำระเงิน  |  แจ้งการโอนเงิน   |  ติดต่อเรา
บริการ VPS ในไทยแบบแชร์PLAN THVPS1
เต็ม
THVPS2
เต็ม
CPU (Core) 4 8
          RAM
( GB )
4 8          
          SSD
( GB )
50 60          
IDC TH TH
          IP * IP จริงแชร์ Port Remote IP จริงแชร์ Port
Remote
         
จำนวน MT4,MT5 ที่เปิดได้ (บช) ** 8 12
  Administrator YES YES
OS win2016 win2016
จำนวนรับ รวมกันไม่เกิน 20 VPS
          ราคา
(บาท /เดือน)
450 700          
          จ่ายราคาปี
4500 6000          
            สั่งซื้อบริการ สั่งซื้อบริการ          

 
 
* IP จริงแชร์ Port Remote หมายความว่า User จะได้ IP จริงเดียวกันในแต่ละเครื่อง Server ที่ใช้สร้าง VPS  แต่  User  สามารถ Remote Desktop จาก Internet  ภายนอก เข้า VPS ได้แต่ Port ที่ใช้แต่ต่างกันเช่น

VPS ตัวแรกจะ Remote เข้าได้ด้วย IP   1.1.1.1:200

VPS ตัวที่สองจะ Remote เข้าได้ด้วย IP   1.1.1.1:300

     # แต่ User จะไม่สามารถนำ VPS ไปใช้งานในการสร้างเป็น Web Server หรือ FTP Server ได้ 

ซึ่งเป็นวิธีการใช้งาน IPV4 ที่หมดไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถให้บริการ VPS ใน Spec ที่สูงกว่าบริการ VPS ในต่างประเทศที่เป็น IP จริงแบบ dedicate ที่มีต้นทุนทางค่า IP ที่สูงมาก และวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการเดียวกับผู้ให้บริการ Internet บ้างรายในประเทศไทย


** จำนวน MT4,MT5 ที่เปิดได้  ตรงนี้หาก User ต้องการเปิดให้ได้สูงสุดตามจำนวนที่แจ้งต้องเป็นการใช้ EA ที่

ปกติทั่วไปไม่ใช้อีเอที่กินทรัยากรเครื่องมากๆ หาก User ใช้ EA ที่ใช้ทรัพยากรมากย่อมจะเปิดได้น้อยลงเป็นปกติ
VPS เราไม่อนุญาติให้ใช้ Bittorrent ,Canfrog ,หรือเวบไชต์ที่ผิดกฏหมายอิ่นๆนะครับ หากตรวจพบจะทำการลบ User ทิ้งแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น


การนับเวลา VPS แบบรายเดือน

กำหนดการชำระค่าบริการสำหรับ VPS เราคิดเป็นรอบเดือน  เช่นสมัครใช้งานวันที่ 17  จะครบกำหนดการชำระเงินก็คือวันที่ 17 ในเดือนถัดไป
หากชำระล่าเกิน  2 วันเช่น ครบกำหนดวันที่ 17 แล้ว แต่เที่ยงวันที่  19  ยังไม่มียอดชำระเงินเข้ามา Admin จะทำการ shutdown แล้ว Lock VPS  User จะไม่สามารถ สั่ง Start แล้วใช้งานได้

หากชำระเงินล่าช้าเกิน 3 วันกล่าวคือครบกำหนดวันที่ 17 แต่เที่ยงวันที่ 20 แล้วยังไม่มียอดเงินชำระเข้ามา Admin จะทำการลบข้อมูล VPS ของ User เพื่อให้ สมาชิกท่านต่อไปได้ใช้งานหมายเหตุ  เพื่อความปลอดภัยและสบายใจของลูกค้า ทางเราจะไม่ทำการ Backup ข้อมูลสำคัญบน VPS ของลูกค้าใดๆทั้งสิ้นดังนั่นจึงข้อให้ลูกค้า Backup ข้อมูลที่สำคัญต่างบน VPS ด้วยตัวเองนะครับ


 

Copyright 2012 www.serv4fx.com